Lid worden van Joggingclub Oosterzele

Men kan lid worden op elk moment van het jaar.

Het loopseizoen start op 1 januari en eindigt op 31 december.


Nieuwe joggers mogen 3 maal een gratis training meedoen alvorens te beslissen zich bij de club aan te sluiten. (Muv personen die wensen in te schrijven op een start to run sessie).Let wel, hier is de clubverzekering nog niet geldend.


Het lidgeld (1 januari tem 31 december) bedraagt € 30/persoon.

Voor een gezinsaansluiting (leden wonende op hetzelfde adres) gelden andere voorwaarden die terug te vinden zijn in het intern reglement.

Vanaf 1 augustus betaalt een nieuw lid 20€ tot het einde van het seizoen.


Lidgeld omvat :

  • Trainingen onder begeleiding
  • SPORTATEAM -Verzekering : zie LINKS & TIPS voor de CLUB Verzekerings-Polis
  • Attest voor gedeeltelijke terugbetaling lidgeld door mutualiteit (Zie LINKS & TIPS voor gedeeltelijke terugbetaling )
  • Uitnodiging tot clubactiviteiten  (Zie Club Kalender 2024)


Men kan zich aansluiten door een inschrijvingsformulier te downloaden

  1.  voor eerste gezinslid klik hier
  2.  voor bijkomende gezinsleden klik hier


en ingevuld te overhandigen aan een van de bestuursleden tijdens de trainingen, of neem contact op met een van de bestuursleden.

Inschrijven kan natuurlijk ook gewoon tijdens een van onze trainingen.


Betaal door overschrijving op rekeningnummer van

BNP Fortis BE97 0017 0244 2249  (BIC :GEBABEBB) met vermelding van je naam en voornaam.